HONDAKINEN BILKETA

Hiri-hondakin solidoen esparruan, hondakin horien kudeaketa planifikatzen dugu Bizkaiko Foru Aldundian; udalekin eta mankomunitateekin, zerbitzua modu integralean koordinatzen dugu, eta horiek egoki tratatzeko beharrezkoak diren udalerriez gaindiko azpiegiturak sustatzen ditugu, hondakinen esparruko zuzentarauei erantzunez.

Bizkaian, hondakinen gaikako bilketa egiten dugu, kalitatezko zerbitzu bat lortzeko, Lurralde Historiko osoan ahalik eta kostu homogeneo eta doituena izateko eta ingurumenaren babesean ahalik eta mailarik gorena ziurtatzeko; indarreko legeria ez ezik garapen iraunkorreko printzipioak betetzeko aukera emango digu horrek.

Zortzi bilketa mota egiten dira, eta, horri esker, bakoitzari dagokion tratamendua egin daiteke. Hondakin mota bakoitzak abiapuntu (edukiontzi) desberdina du.  Gainera, garbiguneen sareko gaikako bilketa ere egiten da Bizkaian.

Puntu honetara iritsita, garrantzi handia du Bizkaian hondakinen birziklatzean eta bilketan izan dugun garapena ebaluatzeak eta aztertzeak; ondoren, 1975. urteaz geroztik arlo horretan garrantzi handiena izan duten zenbait gertakari dituzue:

 • 1975. urtera arte.- Bizkaia osoan, kontrolik gabe isurtzen ziren hiri-hondakinak.
 • 1979an, hiri-hondakin solidoetarako lehen Gida Plana onartu zen. Ingurumen-kontrolak egiten hasi ziren hondakindegietan.
 • 1986an, Garbiker Foru Sozietate Publikoa sortu zen.
 • 1986an, beiraren eta paper eta kartoien gaikako bilketa egiten hasi ziren, baina hiri-hondakin solidoen 36 hondakindegi kontrolatugabe zeuden, eta ingurumen-kontrolik gabeko 2 erraustegi.
 • 1994an, Bizkaian sortzen ziren hondakinen % 96 hondakindegi kontrolatuetara zihoan, % 3 gaikako bilketara, eta % 1 erraustegira.
 • 1997an inauguratu zen Bizkaiko lehen garbigunea, Basaurin.
 • 1998an hasi zen ontzi arinen gaikako bilketa (garai hartan, laugarren edukiontzia).
 • 2004an, Bizkaiko Uri Hondakinak Kudeatzeko II. Plan Integrala (2005-2016) onartu zen, eta balorizazio energetikoko planta abiarazi zen, hiri-hondakin solidoen tratamendurako.
 • 2008an, berriro erabil daitezkeen hondakin txikiak eta etxeko olioa gaika biltzen hasi zen.
 • 2011n, biohondakinak biltzeko lehen edukiontzi marroiak ezarri ziren, eta lanean hasi zen hondakin mota horren tratamenduaz arduratuko zen Bizkaiko Konpostegia.
 • 2014an, Tratamendu Mekaniko Biologikoko (TMB) planta inauguratu zen Arraizko Ekoparkean, herritarrek jatorrizko puntuetan sailkatu gabeko errefusaren aurretiazko tratamendua egiteko eta zenbait material berreskuratzeko.
 • 2016an, Bizkaiko Uri Hondakinak Kudeatzeko Plana (2005-2016) 2020ra arte luzatzea proposatu zuen Bizkaiko Foru Aldundiak, EBren Ekonomia Zirkularreko neurrien paketean egitekoak ziren aldaketekin bat etorrita, hondakinen kudeaketarako plangintza bat egiteko; izan ere, 2030erako lortu beharreko zenbait erronka jasotzen dira.
 • 2017an, Bizkaiko hondakinen % 48,35 gaika bildu ziren birziklatzeko; % 35,10 energetikoki balorizatu ziren, eta hondakinen % 1,88 soilik bildu ziren hondakindegian aurretiazko tratamendurik gabe; eta, azkenik, hondakinen % 14,59 bildu ziren hondakindegietan, berriro produkzio-katean uzteko gai ziren materialak berreskuratzeko beharrezkoak ziren tratamenduak egin ondoren.